Nowy raport IPCC: Działania człowieka mają ogromny wpływ na zmiany klimatu

9 sierpnia 2019 | AktualnościTagged , , , , , , , ,

W czwartek, 8 sierpnia, Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, którego zadaniem jest wspomaganie rządów państw w zrozumieniu zmian klimatycznych) zaprezentował nowy raport. Zakres jego badań to pustynnienie, degradacja ziemi, zrównoważone zarządzanie ziemią, bezpieczeństwo żywieniowe oraz przepływy gazów cieplarnianych w ziemskich ekosystemach.

Tak jak w przypadku zeszłorocznego raportu IPCC dotyczącego skutków wzrostu globalnych temperatur o 1,5⁰C, najnowszy równie szybko został zauważony przez media. Jego wydźwięk jest bowiem co najmniej niepokojący. Jak donosi nature.com, wszelkie działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz skutków globalnego ocieplenia będą zdecydowanie niewystarczające, jeśli szybko nie wprowadzimy drastycznych zmian w sposobie, na jaki wykorzystujemy Ziemię i jej zasoby. Tyczy się to nie tylko międzynarodowych instytucji czy korporacji, ale i codziennych decyzji pojedynczych ludzi.

 

 

Global Compact Network Poland prowadzi kilka tematycznych programów powiązanych m.in. z zarządzaniem gospodarką wodną, zrównoważonymi miastami czy też odpowiedzialnymi łańcuchami dostaw. Staramy się informować oraz włączać w działania na rzecz poprawy sytuacji ekologicznej biznes, ponieważ jest on jednym z najważniejszych aktorów na tej scenie.

Jednak w zmiany na lepsze może się włączyć każdy z nas indywidualnie. Nasilenie się ostatnimi czasy ruchów proekologicznych, takich jak Strajk dla Klimatu czy Extinction Rebellion, pokazuje jak jednostkowe decyzje szybko mogą przerodzić się w międzynarodowe poruszenie. Autorzy najnowszego raportu IPCC zwracają szczególną uwagę m.in. na możliwe problemy z zapewnieniem wyżywienia dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Jest to spowodowane po pierwsze zmianami klimatycznymi (coraz częściej pojawiające się ekstremalne zjawiska pogodowe w coraz to nowych rejonach świata, jak susze czy powodzie), ale także nieracjonalnym sposobem podziału zasobów żywieniowych. Krąg się zamyka, kiedy zdajemy sobie dodatkowo sprawę, że zwierzęta hodowlane nie tylko zjadają taką ilość roślin, które byłyby w stanie spokojnie wyżywić ludzkość, ale dodatkowo emisja gazów cieplarnianych spowodowana obecnym modelem rolnym jest ogromna. Dlatego też naukowcy z IPCC apelują o refleksję nad własnymi wyborami. Jak mówi Cynthia Rosenzweig, badaczka z NASA Goddard Institute for Space Studies i jedna z głównych autorek raportu, ryzyko załamania się różnorodnych źródeł pożywienia zwiększa się. Może to doprowadzić nawet to problemów na kilku kontynentach na raz. Dodaje jednak, że póki co możemy jeszcze podjąć działania, które przyczynią się do redukcji negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Inną sugestią naukowców jest zwiększenie świadomości dotyczącej marnowania. Nie tylko żywności – nasza produkcja śmieci jest zbyt ogromna, aby natura była w stanie sobie z tym poradzić. Wielkość wyspy śmieci dryfującej na Pacyfiku jest szacowana na dwa razy większą od powierzchni Francji – w przeciwieństwie do Wielkiego Muru w Chinach, to dzieło człowieka widać z kosmosu. Co więcej, obecny model gospodarki oparty na ciągłym wzroście produkcji powoduje zbyt wydatne zużycie surowców naturalnych. W konsekwencji – degradację całych regionów planety. Zmiana w tym zakresie nie może wyjść wyłącznie od jednej ze stron. Tak jak firmy muszą zacząć traktować odpowiedzialnie wszystkie elementy swoich łańcuchów dostaw i produkcji, tak konsumenci powinni zainteresować się bardziej odpowiedzialnymi sposobami zaopatrywania się.

Jako inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, UN Global Compact działa na rzecz wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z sektorem prywatnym. Zapraszamy do zapoznania się z działaniami polskiego oddziału inicjatywy na naszej stronie na Facebooku. Obecnie prowadzimy kampanię informacyjną na temat zbliżającego się szczytu klimatycznego, który odbędzie się 23 września w Nowym Jorku. Zmiany na lepsze muszą być bowiem wprowadzone na wielu poziomach, tak aby wspólnie zmierzyć się z zagrożeniem jakim są zmiany klimatu.