STANDARD PROGRAMU ETYCZNEGO

Samoregulacja biznesowa w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka

BAN Ki-moon-001

Biznes musi być podstawą rozwoju. Inwestycje oraz działania biznesowe muszą być jednak realizowane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony – zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesu. Współpraca i partnerstwo pomiędzy światem biznesu, społeczeństwem i rządem, jest również konieczna. Tylko dzięki nim można zbudować zaufanie społeczne na rynku, które pozwala na kreowanie długoterminowych korzyści dla wszystkich.

Wszystkie te reguły tworzą zasady United Nations Global Compact.

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ

 

Geneza i źródła tworzonego STANDARDU (Konwencje, porozumienia, deklaracje i przyjęte wartości stanowiące podstawy pracy Programu i Standardu), w tym:

◊ Poszanowanie powszechnie uznanych praw człowieka, a w szczególności Powszechną Deklaracje Praw Człowieka

◊ Wytyczne ONZ ds. biznesu i praw człowieka

◊ Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

◊ Zalecenia Komisji Europejskiej

◊ 10 zasad United Nations Global Compact

Proces tworzenia dokumentu:

Global Compact Poland wspiera prace Koalicji Programu Biznes i Prawa Człowieka, wypracowując poniższy Standard Programu Etycznego dla przedsiębiorstw oraz innych organizacji – jako kierunek rozwoju firm i instytucji w oparciu o przestrzeganie zasad etycznych i zrównoważonego rozwoju oraz przydatne narzędzie ich implementacji i weryfikacji.

 

STRUKTURA DOKUMENTU

1. PREAMBUŁA

geneza i źródła

2. STANDARD MINIMUM

założenia i wymogi ogólne

3. STANDARD MINIMUM

Narzędzia Standardu dla wdrażania i monitorowania

4. DEKLARACJA

przyjęcia Standardu

5. Narzędzia Uzupełniające Standard

część aspiracyjna

6. Rozwinięcie i opis narzędzi

do Standardu Minimum

7. Podsumowanie

Pobierz dokument

 

Implementacja narzędzi oraz procesów.